فارسی

آیا نئولیبرال گرایی ناسزاست؟

عباس مرادیان

نئولیبرالها صدها میلیون دلار خرج کردند و البته آنرا با هوشمندی هزینه کرده وکاری کردند که نئولیبرالیسم به عنوان شرایط طبیعی (آرمانی) بشر بنظر بیاید و چنین شد که نئولیبرالیسم از فرقه ای کوچک، گمنام و غیرمحبوب که نفوذی هم نداشت به صورت مذهب جهان اکنون ما درآمد. مذهبی که امروزه موسسات قانون گذار خود و از همه مهمتر دوزخ و بهشت خویش را برای مخالفان و موافقانش ایجاد کرده است.

 

احتیاط، روح دوران

فرخ نعمت پور

اما پست مدرنیسم مخلوطی از جلوەهای گوناگون است. و همین گوناگون بودن آن است کە شق گذشتەگرای آن را زیر فشار قرار می دهد. درست است کە در پهنە جهانی، می توان بە وجود جوامع گذشتەگرا اقرار کرد، اما در سطح ملی چنین جوامعی نمی توانند صرفا گذشتەگرا باشند. 

احساس خوب

فرخ نعمت پور

پاهایم را از روی میز برمی دارم، دولا می شوم و تقویم را از روی میز بە طرف خودم می کشم. درست است،... شمارە همانیست کە بە پسرم گفتم. هزار و پانصد. سال ١٥٠٠ بیگمان سال خوبیست. احساس من دروغ نمی گوید. او باید این را باور کند!

احساس فاجعە

فرخ نعمت پور
من در این سالهای آخر، از زمانیکە کم کم احساس کردم کە باید بە یک سفر طولانی بروم، یکدفعە و بطور غیرمنتظرەای بە تلفیق این دو علاقەمند شدم. البتە این جوری هم نیست کە از هر کدام فقط یک نمونە توی ساکم باشد، نە، برعکس. نمونەهای متفاوت داشتەام، و دارم. 

از پوپولیسم مرگ به پوپولیسم لذت

بابک مینا پژوهشگر فلسفه

صدای دست راست حکومت برای توده‌ها جذاب نیست چرا که هنوز وعده زهد می‌دهد. مخالفان، روشنفکران، فعالان حقوق بشر و اپوزیسیون نیز جذاب نیستند چون آنها نیز به شیوه خود وعده زهدی سیاسی می‌دهند: سختی بکشید تا در آینده به بهشت برسید. نه، توده‌ها دیگر تصوری از آینده ندارند. لذت همین حالا!

اکرم عثمان، داستان نویس افغان درگذشت

منبع: رادیو فرانسە
از مهم ترین داستان‌های کوتاه اکرم عثمان، "وقتی که نی‌ها گل می‌کنند"، "مرداره قول اس"، "مرد و نامرد"، "نازی جان همدم من"،"درز دیوار" و سایر داستان‌های کوتاه او که با صدای خود او از رادیو پخش می‌شد، علاقمندان بسیاری داشت.

امان از داریوش

از کردی: آزاد کریمی

 امان از داریوش! کە با ترانەهایش ترا بە غربت دچار کرد و بهار سبز عمر ما را بە پاییز رساند. اما عزیز! برای اینکە بە سرنوشتی دچار نشوم کە در آن کسی را آزار بدهم مجبور بە این سفر شدم.  برای اینکە بعد از این، کسی بی بهانە و بی دلیل مرتکب آزار و شکنجەی روحی من نشود بار سفر بستم.

انتشار کتاب درسی زبان کُردی

منبع: بی بی سی

 

کتاب درسی "وانه‌ی کوردی" بیشتر بر آموزش خواندن و نوشتن کُردی متمرکز است و چندان به مباحث دستوری زبان کُردی نپرداخته است. اما از رهگذر این آموزش، دانش‌آموزان با برخی از شاعران و نویسنده‌گان کُرد از جمله ژیلا حسینی، مستوره اردلان، ماموستا هژار، ماموستا حقیقی و لطیف هلمت آشنا خواهند شد. زبان نوشتاری کتاب نیز، زبان معیار در لهجه سورانی زبان کُردی است.

اهدای نشان شوالیه فرهنگ و ادب به محمود دولت آبادی

علی دهباشی

سپس مدال شوالیه فرهنگ و ادب توسط سفیر فرانسه به دولت آبادی اهدا شد و دولت آبادی از خانم وزیر فرهنگ فرانسه، سفیر فرانسه و آقای تریگل، وابسته فرهنگی فرانسه تشکر کرد. دولت آبادی ضمن بیان نکاتی درباره نوشتن و رنج نوشتن قطعاتی از اوژن یونسکو و مارسل پروست را قرائت کرد و در بخشی دیگر از تمدن و ادبیات فرانسه یاد کرد.

 

اولین قتل عام کارگران

 سعید سنندجی

بە گواە تاریخ  کارگران کرماشانی  کشتە و زخمی ‌شده در این  مراسم  اولین قربانیان روز جهانی کارگران در جنبش‌های کارگری جغرافیای سیاسی ایران می باشند کە تاکنون نیز در ادبیات تاریج جنبش کارگری سرپوش بر روی این سرکوب  گذاشتە شدە است.

ایجاد رشته زبان و ادبیات کُردی


منبع: کردپرس

رئیس دانشگاه کردستان گفت: باید تلاش کنیم که امسال، سال ارتقای کیفیت علمی در این دانشگاه باشد و علاوه بر پیشرفت در مباحث آموزشی و پژوهشی که از ضروریات و وظایف اصلی دانشگاه‌ است، سعی ما این خواهد بود که پاسخگوی تقاضای روز استان باشیم و با استفاده از متخصصان و کارشناسان دانشگاه مسائل مورد نیاز استان در بخش‌های سیاست، اجتماعی، فرهنگی، آب، کشاورزی و غیره را با تحقیق و پژوهش دنبال کنیم و زمینه توسعه و پیشرفت کشور و به ویژه منطقه را بهتر و بیشتر فراهم کنیم.

با شهرنوش پارسی پور

منبع: فردا
وقتی من بزرگ شدم و منطق الطیر را خواندم، تذکره‌الاولیا را خواندم و غیره، دیدم عجیب است من همه اینها را می‌دانم. چون همه اینها را مادر بزرگ من برای من تعریف کرده بود. خیلی به عرفان علاقه داشت. خدا را در یک سطح عالی، بسیار متفاوت از مردم می‌دید.

بازآفرینی مرگ

منبع: بی بی سی 

 

عکس های آزاده اخلاقی همراه با مجموعه عکس‌های "به روایت یک شاهد عینی" کتاب جدید این مجموعه در گالری محسن در تهران رونمایی شد. در این نمایشگاه که از بیست و هفتم آذر به مدت یک هفته برگزار شد، برای اولین بار ۱۷ قطعه عکس این مجموعه در کنار هم به نمایش گذاشته شدند.

بازگشت آب در توجیە استبداد شرقی

 
فرخ نعمت پور 
با شروع مدرنیسم (سرمایەداری) و کشف نفت، و با جایگزینی ابزار تولید سرمایەداری، نفت بنوعی بە شاخص بنیان مادی ادامە همین استبداد شرقی تبدیل شد، و آب جای خود را بە نفت داد. 

بازگشت از جبهە

فرخ نعمت پور
سینە راە می شکافت، و دشتها و کوههای بیشتری نمایان می شدند. آنجا در خانە، هنوز بودند شبح کسانی در انتظارش. و چە احساس خوبی. آنها وجود او را می خواستند، درست مانند آن وجودی کە او چند لحظە پیش از خدا پیش خود تصور می کرد. و براستی آدمها چقدر گاهی فقط تو را می خواهند برای اینکە فقط توئی و نە چیزی بیشتر.