ما 606 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم


میرزا

قۆڵی لە قۆڵی شیعرێكمدا 
پیاسەی دەكرد 
هەر خۆی نەبوو
سەبەتەیەك ماچی... لێوی كچە نیشتمانێكی... لەگەڵ خۆی هێنابوو

 

چراكان هاتنە دەرێ 

ئەو... لێرەوە ڕۆی
بە سەرپۆشێكی پەمەیی و
كراسێكی ئاو دامانەوە
پێش ئەوەی... بگاتە 
سەرسووچی كۆڵانەكەی... ماڵی ئێمە
هەر هەموو مۆمە نووستووەكان 
ڕاچڵەكین و... خۆیان ڕووت كردەوەو داگیرسان

ئەو تەنیا نەبوو!
هەموو جەستەی منی لەگەڵدا بوو
لەگەڵ هەموو هەناسەیەكیا
زامێك ساڕێژ دەبوو
خەمێك... باڵی دەگرت و دەفڕی
گۆرانی یەك... خۆشترین شەرابی دەنۆشی و
تا... مەست دەبوو

ئەو لێرە بوو...
لەم ماڵەداو... لە ژوورەكەی مندا
قۆڵی لە قۆڵی شیعرێكمدا 
پیاسەی دەكرد 
هەر خۆی نەبوو
سەبەتەیەك ماچی... لێوی كچە نیشتمانێكی... لەگەڵ خۆی هێنابوو

ماڵەكەم... ڕوون
چاوی ئینجانەكەم و 
سەر مێزە بەتاڵەكەم وتەنیایم ڕوون
تۆ هەر خۆت نیت
مەملەكەت و نیشتمانی منیت
كە لێرەوە ڕۆیشتیت
پەنجەرەكەم... كرایەوە و
دەرگاكەم... هەستایە سەر پێ
پەردەی هەموو پەنجەرەكان... خۆیان لاداو
چراكانیش هاتنە دەرێ 

میرزا