شێعر و پەخشان

دوو شیعر

هاشم عەلی وەیسی

دڕترین باڵندەی گەڕاوەی ئامێزی دۆزەخ
یاخیترین بوونەوەری ناو یادەوەرییەکان
لە هەناری هزرت دا گڕکاوتر لە پەت
بگەڕێوە و ئاسمانێک بۆ داکەوتن سێو

 

ئاوستر لە دۆزەخ... دار
هاشم عەلی وەیسی
جێماوی یادەوەری پەپوولە
یەخسیری دەلاقەی وەڕەزی
پەشۆکاوی هەوارگەی دوڕاو 
پەرتی دورگەی گەڕۆکی تراویلکەکان
ئاسوودەتر لەم ئێوارەیە مەگەر ئەو
ئەوتر لەم دەلاقەیە مەگەر پیاسە
رەخساوتر لەم دارستانە مەگەر دوور
گیرودەتر لە شوورەیی ئەم شەوارە 
مەگەر شار و هاڕە هاڕ
تۆ هاتی و دەلاقەیەکت کردەوە 
کەچی ... 
دڕترین باڵندەی گەڕاوەی ئامێزی دۆزەخ
یاخیترین بوونەوەری ناو یادەوەرییەکان
لە هەناری هزرت دا گڕکاوتر لە پەت
بگەڕێوە و ئاسمانێک بۆ داکەوتن سێو
بازگەیەک بە کاتی پێوەنەکان... تاوان
چڕنوکت لە بارگای داڵانەکان... گڕ
ئاسوودەتر لە بەرزخی 
سڕتر لە سوێندی کۆڵانەکان... گژ
ئاوارەیی بژاردەیەک قەڵەوتر لە با
لوولتر لە لوورەکان لۆرکاو
گاتر لەم شێعرە باران
سوورتر لەم تاوە
تاران...

 

دڕاوتر لە بازگە و وێستگەتر لە زیرابەکان ...تاوان

تۆ بە کاتی ئاوەدانی زێرابەکان
دەلاقەیەک بە ژووری بزرتەوە هەڵدەواسی
لە رەنگی گوڕستانی هەناوتەوە زیزێتی دەبەشییەوە
پیاسەکانت بۆگەنی رامانت بە سەر دەکەنەوە
لەو بەرەوە وەستاون خێڵی کێرچڵێسانی نیشتمان
لە تریقەی رابردویان هەنووکەی ئاودانی دەئاڵۆزێنن
کە دەنگۆیەک نەبوو ئەم تڕۆ بوونەی سەربەستیتان
لە دوورگەی بێ تاقەتی هەوارگەی ئاوارەیی گەڕێن
ئێستا چریکەتر لە باران بە سەر رووگەتان دا 
دەڕێین ... کە سووڕتر لە ئاخێزگەتان ... حیز...
لە زێرابەکانی گێرودە بوون قۆلانچە چوون
لە ژوورەکانی بۆگەنی دا چ فڕ فڕێن
دەخنێنە هەناوی پەڕەی مژی جگەرە تان
هەستانەوەی زامێک بە بەژنی شارا 
رەوە ئەسپێکی ماندووە لە بازگەکانی تەنیایی
رووبەری پانی ئەم دیرۆکە بە ئایەتەکاندا دەحیلێنێ
سەمفونیای ئەم بوونە لە دورگەی کەسیرەیی دا
دۆڕاوە بە سەر جەستەی کڕوزاوی گازەکان دا
زڕاوە بە سەر چەقی چڕ بوونەوەی نغرۆ بوون
چروکاوتر لە چرکەساتەکانی ئەم وەڕەزییە 
تاراوە بە سەر سەودای ئاوەزی دادوەریتانا
هەوار کاولتر لە بۆگەنی چڵێسی گڕکاوتان
بەم ژیوارەی زاری پڕ لە ژارتان 
هەڵدەگەڕێ
لە سووڕانەوەی ئالوودەبوونی زەمەندا
زامێک بۆ ساڕێژ بوونەوەی هەناوی با
دەرفەتێک بە چرۆی هەناوی یاخی زایەڵەیەک
رامانێکی خزاندۆتە جەستەی شەقاری بار
هاواری دەخزێنێتە ژێر پێستی شار
دەنگێکی یاخی تەنگی بە رووگەتاندا 
هەڵچوونی ناختانی لە زێرابەکاندا هەڵچنی
زێرابتر لە جاران شێڕەتان قڕەی تێ
دێڕێک بە بەژی ژیارا هەڵگەڕاو
جەستەی شار هەشەکانێتی
زریکەی لەم دورە دیمەنەی داوانا
بە ناخی ئاوێزانم دا دەچۆڕەی ...