شێعر و پەخشان

گـونـدەکـــەم نـــــــاوگردان

ٲ ــ سەعید

دڵم تاسەی

مشتێ ئاوی

کانـــــی ڕوونـی

ئەوێ دەکــا

حەزم لێیـــە

وەکو جاران

لەگەڵ منداڵانی گەڕەك

کەمێ یاری هەلوکێن و

هەڵماتێن کەم

 

گـونـدەکـــەم نـــــــاوگردان

ٲ ــ سەعید

 

من وام

حەزم لەبۆنی باران و

پیاسەیەکی دەمەو عەسری

خواری دێیـــە

حەزم لێیـــە

بچمەوە

کۆڵانە تەنگەکانی

ناو دێ

دڵم تاسەی

مشتێ ئاوی

کانـــــی ڕوونـی

ئەوێ دەکــا

حەزم لێیـــە

وەکو جاران

لەگەڵ منداڵانی گەڕەك

کەمێ یاری هەلوکێن و

هەڵماتێن کەم

کەشەو داهات

لەگـەڵیانــــــا

دیـســــــانەوە

چاوشارکێ کەم

کەوتومەتەوە بیری منداڵی

حەزم

 لەوەنەوزە خەوی

سەر هەرزاڵـــــەی

ناو حەوشەیـە

تۆ نەت دیووە

کەبەیانی خۆر هەڵ دێ

سەمفۆنیایەك

لەخوڕەی ئاوی گوێ چەم و

جریوەی مەل

لەدێ دێ

هەنوکـە حەزم لێیـــە

منداڵ ببمەوە

لەوێ بم

بەدڵی خۆم

تێر تەماشای

باڵای شاخ و

تەنیشتی دێ و

دەشت و دەرکەم

حەزم لێیـــە

بۆنی هەناسەی  

خاك  بـــکــــەم

تامەزرۆی

کزە بای ئێوارانــم

شەنەیەك بێ لەگەڵیدا !

سەما دەکــەم

ڕومەتی گوڵێ ببینــم

تکە ئاونگی لەسەر بێ

ئیتر هەرگیز

نای ژاکێنم

لەجیاتی بۆن

ماچی دەکــەم .

 

۲٥/ ۱۱/ ۲۰۱۹ ــ نەرویج ــ ئۆس