ما 724 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

عەلی حەمەڕەشید

بەشەوان لە پێش نوستن

یاخود یەکسەر دوای خواردن

بۆ شۆردنی ددانتان

وەرن وەرن بۆ لای من

 

فڵچەی ددان

 

عەلی حەمەڕەشید

 

بمناسن هاوڕێکانم

 فڵچەی دەم و ددانم

بۆ خاوێنی ئێوەی گوڵ

هەمیشە هاوکارتانم

....

بەشەوان لە پێش نوستن

یاخود یەکسەر دوای خواردن

بۆ شۆردنی ددانتان

وەرن وەرن بۆ لای من

...

لەگەڵ هەویری تایبەت

باش بەکارم بهێنن

ددانتان دەپارێزین

تا بەجوانی بمێنن