ما 683 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

عەلی حەمەڕەشید

بۆیە بەپێکەنین و

خۆشییەوە دەڕوانم

بۆ هەموو ئازیزان و

بۆ بابە و دایە گیانم

 

دانەڕۆکە

سەرنج بدەن ددانم

وەک دەنکە برنج دیارە

دانەڕۆکەی بۆ کردووم

دایەگەورە ئەمجارە

.،.،

بۆیە بەپێکەنین و

خۆشییەوە دەڕوانم

بۆ هەموو ئازیزان و

بۆ بابە و دایە گیانم