ما 836 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

رۆستەم خامۆش


دەژیـــم وا بــە دڵخـۆشـی
مـن دوورم لـە نـەخـۆشـی

دەروون و گیان ئـاسـودەم
بەختـیـار و لێـو بەخەندەم

 

تەندروستی خۆم 

ژیــرم، پــاکــم، خـاوێـنـم
مـــن پـابـەنـدی ڕێنوێـنـم

لـەبـۆ تـەنـدروســتی خۆم
دەستەکانم جوان دەشۆم

ناهێڵم هـەرگیـز پـیـس بم
نامەوێ جەستە سیس بم

بــەڕاســتـی خـۆپــارێـــزم
بـۆیــە ســاغ و بــەهێـــزم

دەژیـــم وا بــە دڵخـۆشـی
مـن دوورم لـە نـەخـۆشـی

دەروون و گیان ئـاسـودەم
بەختـیـار و لێـو بەخەندەم