شێعر و پەخشان

پێکەنین

ئەمین محەمەد

 

چەندجوانە پێدەکەنێ بۆم

دەچم دەیهێنم بۆلای خۆم

ئینجادەست ئەکەین بەیاری

دەبین بە هاوڕێ یەکجاری

 

پێکەنین

 

ئەمین محەمەد

 

 

تەماشاکەن ئەومنداڵە

تەمەنی تەنیایەک ساڵە

وردیلانەولوتی قنجە

ددانی دەڵێی برنجە

کاکۆڵی زەردێکی خاوە

لەسەرشانی ڕاوەستاوە

هەرخەریکی گڕوگاڵە

خۆشترین ئاوازی ماڵە

بابە،بابە و دایە،دایە

ڕێک وەک دەنگی مۆسیقایە

چەندجوانە پێدەکەنێ بۆم

دەچم دەیهێنم بۆلای خۆم

ئینجادەست ئەکەین بەیاری

دەبین بە هاوڕێ یەکجاری