ما 1046 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

لە نۆروێژییەوە کراوە بە کوردی

نا، مەرگ شاخە

کە بەفری فێنکی خۆی

بەسەر ئەو رێگایەدا دەبارێنێ

وا تۆ دووائێوارە تیایا رادەوەستی و

سەیری دووا تیشکی رۆژ دەکەی

ئەوەیکە ژیان چەندە جوان بوو.

 

مەرگ

هانس بیورلی

لە نۆروێژییەوە کراوە بە کوردی

 

مەرگ ئیزرائیل نییە

دوواهاواری شێتانەت

بە دەستە ترسناکەکانی بخنکێنێ

 

مەرگ ترس و مەڵەغان نیە

یان داوای شەیتان

سێبەری مانگیش نیە

بە دەوری گۆڕێکدا

 

نا، مەرگ شاخە

کە بەفری فێنکی خۆی

بەسەر ئەو رێگایەدا دەبارێنێ

وا تۆ دووائێوارە تیایا رادەوەستی و

سەیری دووا تیشکی رۆژ دەکەی

ئەوەیکە ژیان چەندە جوان بوو.