ما 620 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

لە فارسییەوە: بەیان رەزایی

 

لە پاییزەوە

زستانێک رێگایە

تا بەهار

 

بەهار

موسی ظهوری آرام

لە فارسییەوە: بەیان رەزایی

 

خوین بەرپائەکەم

 

کاتی رۆیشتنم چاوەکانت

کەوشەکانیان دزیم

بە کاتی رۆیشتنت

خوێن بەرپائەکەم

 

بەهار

 

لە پاییزەوە

زستانێک رێگایە

تا بەهار

 

گاندی بەرەو ئازادی

 

لە رێگای گاندییەوە

بە بێ تێپەڕین لە شۆڕش

دەکرێ بگەینە ئازادی

 

قیامەت

بۆچی نەبووە قیامەت

کاتێک

ئاسمان درزی برد

 

چەند شیعرێک لە قاسم بیابانی

 

ئێران

 

بیر لە تۆ ئەکەمەوە

لە ئەلبۆمی وێنە کۆنەکان

 

جێ ژوان

ئەی با

گووڵ لە ئاوازی تۆ

سکی پڕبوو

 

لە خۆم پرسی

 

مەگەر ئەشق کرمی هەیە

بەشوێن ئازادیدا هەڵێ