شێعر و پەخشان

خۆزگە

لە فارسییەوە: بەناز ئەحمەدی

لەم هەموو نەگەیشتنە و

دڵساردیە خۆمان دەتەکاند

تێدەپەڕین و

رێک چەند هەنگاوێک واوەتری ژیان

بەرامبەر یەکتر دادەنیشتین

 

خۆزگە

لیلا اشکانی

لە فارسییەوە: بەناز ئەحمەدی

 

خۆزگە رۆژگار

وازی لێدەهێناین

کلیلمان دەسووڕاند و

دەرگایەک دەکرایەوە

لەم هەموو نەگەیشتنە و

دڵساردیە خۆمان دەتەکاند

تێدەپەڕین و

رێک چەند هەنگاوێک واوەتری ژیان

بەرامبەر یەکتر دادەنیشتین و

بەبێ وەهم

دووبارە ئەشقمان درێژە پێدەدایەوە...