ما 530 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

لە فارسییەوە: بەیان رەزایی

ئێـمە ئەمڕۆمان بۆ سبەیەکی روون سووتان و سبەی بۆ سبەی و سبەی بۆ سبەی

کەواتە لە کوێیە؟

کەی و لە کام سبەی دا دەبێ بژین؟

ژیان درۆیەکی گەورەیە بۆ فریودانی من و تۆ

 

بۆ سبەی

 

محمدرضا رمضانی

لە فارسییەوە: بەیان رەزایی

 

ئێمە دەژین بۆ ئەوەی بمرین

ئێمە چاک دەژین بۆ ئەوەی چاک بمرین

ئێمە بۆ کۆتایی دەست پێدەکەین

کۆتاییەکی چاک یان خراپ چ فەرق دەکا هەمیشە کۆتایی خەمناکە

ئێـمە ئەمڕۆمان بۆ سبەیەکی روون سووتان و سبەی بۆ سبەی و سبەی بۆ سبەی

کەواتە لە کوێیە؟

کەی و لە کام سبەی دا دەبێ بژین؟

ژیان درۆیەکی گەورەیە بۆ فریودانی من و تۆ

سبەیەک نیە...

ئیستا هی منە تەنیا ئیستا نەک چرکە، تەنانەت چرکەیەکی تر...