شێعر و پەخشان

ژان

رۆستەم خامۆش


بـۆيـە ئێستا بـە دڵ دەگريـم
نم نم دەڕژێ ئـەسـرينی مـن
لـە غـوربـەتـا بــێ هــاودەمم
پــڕ لـــە ژانـــە بــريـــنی مـن

 

ژان 

دڵ گـريـانـی نـەنـاسـی بـوو
هـەتـا ڕۆژی فيـرقـەتــی تــۆ
ديدەم ئەشكی نـەبينی بـوو
هـەتــا بينيم هيجـرەتـی تــۆ

بـۆيـە ئێستا بـە دڵ دەگريـم
نم نم دەڕژێ ئـەسـرينی مـن
لـە غـوربـەتـا بــێ هــاودەمم
پــڕ لـــە ژانـــە بــريـــنی مـن

وەک دێـوانـەی  وێڵی كێوان
هـەر دەگــەڕێـم بـە تـەنـيايی
ئـەو  ڕۆحەی مـن بێ ئارامـە
ژان دەمـگـرێ بــــۆ جــودايی