شێعر و پەخشان

زارۆ

 رۆستەم خامۆش 

دڵم چەشنی
ئاگردانـی پـڕ لـە پشکۆ
وام لێ دەکا
کە زمانم  هەر بێتە گۆ
 

 

 

زارۆ

 رۆستەم خامۆش 

لـە هەر شوێنێ
ژان بگا بە ڕۆحی زارۆ
بـێ دەنـگ نابم
شیعرێکی نوێم
بـە خێرایی دەکـا چرۆ
دڵم چەشنی
ئاگردانـی پـڕ لـە پشکۆ
وام لێ دەکا
کە زمانم  هەر بێتە گۆ