ما 560 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

 

 

رەسوڵ سەفەریانی

 

 

آنکە افتد بر سر آب روان
می رود در بیکران و بی زمان
آن کە ماند در چالە ها و
می شود پنهان
نبیند جز
برف سرد  و
پوسیدن و
زور آسیاب زمان

 

 

 

 

 

 

برگها

 

 

 

بوی پاییز بوی برگ

 

بوی برگهای سرخ و زرد

 

خش خش برگهای خشک جمع شدە

 

پای درختان پتی

 

چون کشان کشان

 

می کشاند آنها راباد سرد

 

می برد تارودخانەها

 

یا کە پر کند با آنها

 

چالە ها و چولەها.

 

 

 

آنکە افتد بر سر آب روان

 

می رود در بیکران و بی زمان

 

آن کە ماند در چالە ها و

 

می شود پنهان

 

نبیند جز

 

برف سرد  و

 

پوسیدن و

 

زور آسیاب زمان

 

 

 

 

 

۷ سپتامبر ۲٠۱۸

 

 

 

 

 

 

پاییز

 

 

 

بۆنی  پاییز بۆی گەڵا

 

بۆنی گەڵای زەرد وەرگەڕاو

 

خشەی گەڵا وشکەکانی

 

ژێر داری رووت

 

پەلیان بەدەس بای ساردەوە

 

دەڕۆن بەرەو رووبارەکان

 

یان لە تاوا

 

خۆ دەخەنە کەلاوەکان و چاڵەکان

 

ئەوەی کەوتە ئاوی رەوان

 

دەڕوات بەرەو

 

بێ سنوریی

 

 شوێن و زەمان

 

ئەوە ی کە خۆ حەشار دەدات لە چاڵەکان

 

 

 

چ دەبینێ ؟

 

 

 

بەفری سارد و پرتوکان و

 

زەبری ئاسیاوی زەمان

 

 

 

 Related image