شێعر و پەخشان

گرێ دەروونییەکان رووخێنەرن

لە فارسییەوە: بەناز ئەحمەدی

ئادەم خاوەن مەزرایەکە

کە گوڵەگەنمەکانی

لە باڵای تۆ بڵیندتر دەبن

بە بڵیندایی ئەبولهەولیش

داوەڵێکی لە ناوەراستی مەزراکەی چاندووە

تا وەرزی دروێنە بگات.

 

 

گرێ دەروونییەکان رووخێنەرن

ئارەش ئازەرەم

لە فارسییەوە: بەناز ئەحمەدی

 

حەوا بە

تا ئادەم  بتپەرەستێ

ئاگات لە باغی سێوەکەیشت بێ

تا قشقڕەکان نەیدزن

 

ئادەم خاوەن مەزرایەکە

کە گوڵەگەنمەکانی

لە باڵای تۆ بڵیندتر دەبن

بە بڵیندایی ئەبولهەولیش

داوەڵێکی لە ناوەراستی مەزراکەی چاندووە

تا وەرزی دروێنە بگات.