فارسی

بایکوت انتخابات، کم هزینه و پربازده

شهرام وحدانی

اینکه گفتیم حاکمیت کنونی برآمده از یک انقلاب مردمی بود، لاجرم در آغاز حاکمان تازه را ناگزیر به قبول فرمی به ظاهر مدرن نمود، هرچند که محتوای آن خالی از المانهای اصیل دمکراتیک و مردم سالارانه بوده و هست. انتخابات و پارلمانتاریسم، آن فرمی بود که در راستای جمهوریت نظام لازم بود و در حقیقت به ناچار و برخلاف میل حاکمیت بر آن تحمیل شد.

برای آخرین بار

منبع: بی بی سی

 

این کتاب در آبان‌ماه سال ۹۲ برنده جایزه‌ یان میخالسکی ۲۰۱۳ سوییس شد. دولت‌آبادی همچنین با نسخه ترجمه‌ این رمان نامزد جایزه‌ ادبی آمریکا برای بهترین کتاب ترجمه به زبان انگلیسی بود و نامش در فهرست نامزدهای اولیه‌ جایزه‌ بوکر آسیا نیز قرار گرفت.

برای دو زبانه بودن هیچوقت دیر نیست

نوشتۀ:  فرید وهابی

فرانسوا گروژان لازم می‌بیند که مفهوم "دوفرهنگی" بودن و تفاوت آن را با دو زبانگی روشن کند. او می‌گوید "آدم دو زبانه، الزاماً دوفرهنگی نیست. همچنین آدم تک‌زبانه می‌تواند دوفرهنگی باشد، مثل یک انگلیسی که در آمریکا زندگی می‌کند." او پدیدۀ "دو فرهنگی" بودن را به آسانی و با توسل به سه معیار تعریف می‌کند.

بربریت داعشی

فرخ نعمت پور

 ظاهرا بدون این تئوری، توجیە و تفسیر خشونت داعشی تقریبا امکان ناپذیر می باشد. بە زبانی دیگر، آنچە در این مناطق ادامە دارد همانا همزیستی هر دو پندار بشری در مورد علل جنگها در کنار هم می باشد.

بعد از جنگ جهانی

رسول سفریانی

زیر فشارهای خارجی و تحریمها چنان شکنندە و ضعیف شدەاند کە هر گونە فشار داخلی را چنان قوی و تحمل ناپذیر احساس می کنند کە اعتراض و بە خیابان آمدن مردم عادی با دستهای خالی را همسان با لشکر کشی دشمنان فرض می کنند .آنها گمان می کنند هر نوع اعتراض و نارضایتی، بە حق یا ناحق نوعی جنگ علیە خود می پندارند

بقایای جسد پابلو نرودا دوباره دفن شد

Bilderesultat for ‫پابلو نرودا‬‎

 
مانوئل آرایا، راننده پابلو نرودا و شماری از دوستان و نزدیکان آقای نرودا بر این باورند که او مسموم شده بود و به همین خاطر در سال ۲۰۱۳ دستور به نبش قبر این شاعر شیلیایی داده شد.

به بهانه روز جهانی مبارزه برای زدودن خشونت بر علیه زنان

شهرام وحدانی

باید انگشت بر نکته ای کلیدی گذاشت که نگاه تقلیل گرا که خشونت را  تنها در مشت و لگد می بیند خطرناک است. نگاهی که مرد را با نگاهی فردگرایانه مسبب خشونت می بیند، همانند آنچه که بعضیها به غلط راه چاره را در دشمنی مردان می دانند، ما را به آدرسی اشتباه روانه می کند. چرا که خشونت مفهومی بسیار گسترده است که مصادیق فراوانی را شامل می شود

به مناسبت اول ماه مه

هاوڕێ یوسفی

منطق سرمایه و میل سیری‌ناپذیر آن هیچ‌گونه اخلالی را در فرایند انباشت سرمایه و بازتولید ارزش برنمی‌تابد و راه دولت را برای بازاندیشی در سیاست‌های اقتصادی کنونی و اجتماعی‌شدن آن سد کرده است و دولت را هرچه بیشتر به سمت فروبستگی و انسداد سیاسی، اعمال خشونت از طریق ماشین سرکوب و تدابیر شدید امنیتی و نظامی‌ساختن فضای سیاسی ایران هدایت می‌کند.

بهروز بوچانی، برنده دو جایزه ادبی ارزشمند استرالیا

دویچەولە

بهروز بوچانی در گفت‌وگویی به دویچه وله کتاب "هیچ رفیقی، به جز کوهستان" را در درجه اول یک اثر ادبی و هنری و سپس این کتاب را که آن را دارای لایه‌هایی از فلسفه و سیاست می‌داند، شاهدی بر بخشی از تاریخ استرالیا می‌داند.

بە شرط باخت

فرخ نعمت پور

سکوتی عجیب همە جا را فراگرفت. من کە از ترس همین سکوت پیشش می رفتم و گوش بە حرفهایش می سپردم (آخر من معتقدم گوش دادن بە حکایت شکست از گوش سپردن بە خود سکوت خیلی بهترە)، با دلواپسی بە سبیل کلفت، کلاە فرانسوی و چشمان تیز و غمگینش نگاە کردم .

بی تفاوتی سیاسی

فرخ نعمت پور

 انسانهای مطیع دیروز بە مخالفانی تبدیل می شوند زدە از سیاست، اما در همان جذب نشدە بە اپوزیسیون. در واقع پدیدەای شکل می گیرد میان ابژە و سوبژە بودن. چنین جامعەای دیگر آن ابژە سابق نیست و در همان حال چونکە از سیاست زدە است و بی تفاوتی بر آن مستولی شدە است، بە سوبژە هم تبدیل نشدە است. 

پوپولیسم و انقلاب

فرخ نعمت پور

البتە باید گفت کە همتراز خواندن انقلاب با پوپولیسم بنوعی سادەکردن امر انقلاب است. در پوپولیسم نوعی سیاست اغفال تودەها حاکم است. پوپولیسم تلاش برای همراهی کردن مردم با نیروی حاکم از طریق دروغ است، اما انقلاب شکستن این همراهی است. انقلاب همراە کردن مردم با نیروی جایگزین است اگرچە هنوز آن نیرو امتحان خود را پس ندادە است. اگرچە در انقلاب هم می شود تودەها را اغفال کرد.

پول، متضمن ادامە قدرت سیاسی و پشتیبانی تودەای

فرخ نعمت پور

در دنیای کنونی، پول عامل اصلی سمت و سو دهندەاست. هم در اقتصاد و هم در فلسفە قدرت سیاسی. از اسلامی گرفتە تا ناسیونالیست، و تا کمونیستهای چینی. لیبرالها دیگر بەجای خود. روحی کە بر فراز جهان در گشت و گذار است و ظاهرا گریز از آن امکان پذیر نیست روح پول است. یک واقعیت بشدت عینی کە ذهن در مقابل آن خلع سلاح شدەاست.

پيش‌آهنگ رمان‌های تخيلی

منبع: دویچەولە

فرانکنشتاین سرگذشت دانشمندی است که دانش تجربی را بی‌مرز می‌پندارد و موجود کشنده‌ای را در آزمایشگاهش پدید می‌آورد و تنها زمانی به مسئولیت خود در برابر انسان‌ها می‌اندیشد که سرخورده و بیم‌زده از آزمایشگاهش می‌گریزد.

پیش‌آهنگ داستان‌سرایی در اروپا

دویچەولە

اما جووانی چنان شیفته ادبیات بود که همه وقتش را صرف مطالعه و آموزش علوم انسانی می‌کرد و در کنار آن به داستان‌سرایی می‌پرداخت و در این کار چنان پیش می‌رفت که از زندگی خود نیز داستان می‌ساخت.