هەواڵی هونەری

حراج نامه‌ها و عکس‌های مارسل پروست

منبع: رادیو فرانسە

این مجموعۀ ارزنده شامل تعدادی عکس، دست‌نوشته‌های ادبی و نامه است. به عنوان مثال، عکسی از ١٧ سالگی پروست، با بهای اولیۀ ٤ تا ٦هزار یورو در این حراج ارائه می‌شود.

 

حراج نامه‌ها و عکس‌های مارسل پروست: "هر چیز غیر از ادبیات، اتلاف وقت است"

در پاریس، مجموعه‌ای از عکس‌ها، نامه و دست‌نوشته‌های مارسل پروست به حراج گذاشته شد. برخی عکس‌های خانوادگی و دوستانه و همچنین بخش‌هایی از نسخه‌های تصحیح‌شدۀ رمان بزرگ «در جستجوی زمان از دست رفته»، از جمله اسناد پرارزش و کمیاب این حراج است.

روز سه‌شنبه ٣١ مه/١١ خرداد، مؤسسۀ معروف حراج «ساتبیز»، نزدیک به ١٢٠ سند متعلق به مارسل پروست (١٨٧١-١٩٢٢) را به فروش می‌گذارد.
 
این اسناد و مدارک بعد از مرگ مارسل پروست به برادر او، روبر، رسیده بود. اینک خانم پاتریسیا مانت- پروست که "نتیجه"ی (دختر نوه( روبر پروست و تنها بازماندۀ خاندان است، میراث خود را که ٥٠٠ تا ٨٠٠ هزار یورو ارزیابی شده، به حراج گذاشته است.
 
این مجموعۀ ارزنده شامل تعدادی عکس، دست‌نوشته‌های ادبی و نامه است. به عنوان مثال، عکسی از ١٧ سالگی پروست، با بهای اولیۀ ٤ تا ٦هزار یورو در این حراج ارائه می‌شود.
 
در عکس دیگری که بهای آن ٥ تا ٨هزار یورو برآورد شده، مارسل پروست، نشسته در میان دو تن از دوستانش دیده می‌شود. در این عکس، لوسین دوده، دوست و معشوق پروست دست بر شانۀ وی نهاده و به سمت او نگاه می‌کند. این عکس بعد از چاپ، مایۀ خشم و ناراحتی والدین پروست شد. از نظر آنان، این عکس "ناشایست و زننده" بود و بالاخره مارسل پروست مجبور شد که به اصرار پدر و مادر، کپی‌های عکس را از دوستان و آشنایان پس بگیرد.
 
اما یکی از پرارزش‌ترین اسناد حراج، به ویژه از نگاه ادبا و متخصصان، چند صفحه از رمان بزرگ نویسنده، «در جستجوی زمان از دست رفته» است. این صفحات که به چاپ اول جلد دوم رمان، «در سایۀ دختران شکوفا» تعلق دارد، ظاهراً برای تصحیح نزد پروست بوده که حاشیه‌ها و چند صفحۀ دست‌نویس به آنها افزوده است. این چند صفحه هم قبل از حراج، حدود ٢٥هزار یورو قیمت‌گذاری شده است.
 
در حراج ساتبیز، چند نامۀ صمیمانۀ پروست به دو معشوقش، رینالدو هان نوازندۀ پیانو و لوسین دوده، نویسنده، نیز جلب نظر می‌کند.
 
همچنین دو نامه از مارسل پروست به پدرش از نظر پروست‌شناسان دارای اهمیت فراوان است.
تا جایی که پژوهشگران می‌دانند، مارسل پروست تنها سه نامه به پدرش نوشته بود. پدر با فعالیت ادبی پسر مخالف بود و إصرار داشت که رمان‌نویسی نمی‌تواند حرفه‌ای جدی باشد.
در یکی از دو نامه که در حراج ارائه شده، پروست ظاهراً برای خوش‌آمد پدر نوشته است که قصد دارد «با جدیت خود را برای امتحان ورودی وزارت خارجه» آماده کند (سال ١٨٩٣). او در عین حال در همین نامه می‌افزاید که "هر چیز به غیر از ادب و فلسفه، هدر دادن وقت است."