ما 468 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

دڵکەش قادر
کەچی تا ئێستا
گوڵێکت بۆنی نەکردم،
شەقامێكت ئاوەدانی نەدا پێـم،
دارێكت سێبەرێکی بۆ نەکردم
وەك منداڵانی شار
لە باوەشت نەگرتم

 


بـۆ ســلـێمـانــــــــی
دڵکەش قادر

ئەی شار، لەڕوانینما
لەگفتووگۆما
ھەرناوت
ھەر سیمات
ئاسمانت دەبینم .
لەو ھەستەساددەیەمەوه،
بۆت دەنووسم
ھۆگرتم،
کە خەمی گەڵایەکتم،
کەچی تا ئێستا
گوڵێکت بۆنی نەکردم،
شەقامێكت ئاوەدانی نەدا پێـم،
دارێكت سێبەرێکی بۆ نەکردم
وەك منداڵانی شار
لە باوەشت نەگرتم
لەو ھەستەوه بؤت ئەنووسم
كە چەند ھؤ گرتم
سلێمانیی
لەدیەکانما
تۆم چاندووه،
کانی و کارێزەکانت
ئارامین بۆ دڵکەش و
قادری باوکیت لە باوەشگرتووە.