شێعر و پەخشان

نقاشێک لەسەر ژوانی خەیاڵ

دڵی رۆژهەڵات

تۆ 

واتا گەڕانەوە 

من واتا نەڕۆیشتن.

من و تۆ لەو پێكە دەنۆشین ناومان ناوە

یەك و یەك ناكاتە دوو.

 

نقاشێک لەسەر ژوانی خەیاڵ

دڵی ڕۆژھەڵات

 

من و تۆ و تەنیاییمان

بووینەتە دوا ھەواری خەیاڵ

بووینەتە دوا قامەتی ژوانێك

بووینەتە دوا دێوەزمەی ئەم گەردوونە

من و تۆ ھەمیشە لە ماڵەكەی خەیاڵ دوا ژوان دەگرین و

دوا ماڵئاوایی لە چوونەوە دەكەین

من  سەر بە ئەوجی تەنیاییم 

تۆ سەر بە ماڵە پڕ شەڕابییەكەی سێوی

سێو خود خواردنەوەی منە لە سەر دەنگی ناسكی ژنبوون

خود خەیاڵێكی بیمارە

ژن، دارھەنارێكە لە باڵای باران و

بەجێھێشتنی فرمێسك

من شێتترین و 

تۆ خەیاڵیترین ڕێگای ئاوریشمیت

تۆ 

واتا گەڕانەوە 

من واتا نەڕۆیشتن.

من و تۆ لەو پێكە دەنۆشین ناومان ناوە

یەك و یەك ناكاتە دوو

من و تۆ لەو سەربازە دەچین

دڵی بۆ ژوانێك لە سەنگەری نەدیتن لێدەدات

دڵی تۆ

ماڵێكی ئەبەدییە و

سێوی من بۆنی دەستی تۆی گرتووە

دەستی تۆ

نقاشێكە بۆ كێشانی تابلۆیەك لە خەیاڵی من

تۆ، ئەبەدیترین جەنگاوەری بۆ كوشتنی مەراق 

بەدیار خالقییەوە

سەمات بۆ دەكەم

بەدیار خۆمەوە گۆرانیت بۆ دەڵێم خەیاڵ.