شێعر و پەخشان

خەیاڵ

دڵی رۆژهەڵات

شەوان

ئەستێرەم ئەبینی

ڕۆیشتن، سەرەتای كەوتنی ئەو خەیاڵانەبوو

لە درۆكردنێ

لە خیانەتكردنێ

 

خەیاڵ

 

كاتێ بەر شنەبای ئێوارانت كەوتم

لە نەسیما خۆمم بینییەوە

شەوان

ئەستێرەم ئەبینی

ڕۆیشتن، سەرەتای كەوتنی ئەو خەیاڵانەبوو

لە درۆكردنێ

لە خیانەتكردنێ

بەربوونەوە بەر پای من.

سۆفییەكی ڕیشسپی نزای پاكبوونەوە و نەڕۆیشتنی كرد.