ما 660 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

منبع: کردپرس

هیات داوران با اکثریت آرا، رمان «آخرین روزهای زندگی هلاله»؛ نوشته عطا نهایی را که رضا کریم مجاور از زبان کردی به زبان فارسی برگردانده و نشر افراز آن را انتشار داده به دلیل داشتن انسجام معنایی، رنگ محلی و بومی برجسته، دفاع از حقوق زنان، چندصدایی و ترسیم گفتمان انتقادی... به عنوان بهترین رمان بخش ویژه بیستمین دوره جایزه مهرگان ادب، انتخاب کرده و شایسته دریافت تندیس، جایزه نقدی و لوح می داند.

 

به گزارش کُرد پرس، در بیانیه هیات داوران این «جایزه» آمده است:  «در میان 1024 عنوان رمان که در دوره بیستم جایزه مهرگان ادب، به دبیرخانه جایزه رسیده بود، چندین اثر از نویسندگان ایرانی وجود داشت، که ابتدا به زبان های غیر فارسی؛حوزه فرهنگ ایران- زبان مادری نویسنده- منتسر شده و سپس از سوی مترجمان به فارسی برگردانده شده است و توسط ناشران داخل کشور در بازه زمانی جایزه به چاپ رسیده بود.

بنابر آیین نامه جایزه مهرگان، در دوره های پیشین  این گونه آثار ترجمه ادبی شناخته شده و از چرخه داوری کنار گذاشته می شد. در بیستمین دوره به منظور رعایت حقوق معنونی این گروه از نویسندگان ایرانی، که به زبان مادری خود، نوشته اند، امکان داوری و ارزیابی این آثار در بخش ویژه جایزه مهرگان ادب، فراهم شده  و دو رمان شایسه دریافت این جایزه به شرح زیر معرفی می شوند:

 هیات داوران با اکثریت آرا، رمان «آخرین روزهای زندگی هلاله»؛ نوشته عطا نهایی را که رضا کریم مجاور از زبان کردی به زبان فارسی برگردانده و نشر افراز آن را انتشار داده به دلیل داشتن انسجام معنایی، رنگ محلی و بومی برجسته، دفاع از حقوق زنان، چندصدایی و ترسیم گفتمان انتقادی میان فرهنگ ایلیاتی و سنتی با مدرنیته اروپایی و گزینش گفتمان و مبارزه فرهنگی بر مبارزه خشونت آمیز به عنوان بهترین رمان بخش ویژه بیستمین دوره جایزه مهرگان ادب، انتخاب کرده و شایسته دریافت تندیس، جایزه نقدی و لوح می داند.

هیات داوران همچنین با اکثریت آرا رمان «پرنده ها دیگر نمی ترسند» نوشته رقیه کبیری را که همزه فراهتی از زبان ترکی آذربایجانی به فارسی برگردانده و نشر نشانه آن را انتشار داده به دلیل کار بست درست سازه های داستانی، پیوند خلاقانه میان دو مقطع تاریخی صداقت در پرداخت شخصیت ها و روابط میان انسان ها در بستری از رخدادهای اجتماعی به عنوان رمان تقدیر شده بخش ویژه انتخاب کرد.