شێعر و پەخشان

چاوی هەژارێک

رۆستەم خامۆش


جــارێ نـەیـبـیـنـی ڕۆح ئــاسـوودە بـێ
بـەڵـێ نـەیـبـیـنـی لێـو بـە خـەنــدە بـێ

لـە ڕێگـەی ژینـدا هێندە شـەکـەت بـوو
بەشی هەر تاڵیی و ژان و خەفەت بـوو

 

چاوی هەژارێک
 
چــاوی هــەژارێک پـڕ بـوو لە ئەسریـن
کـــە لــە دڵـیـــا بـــوو نـاسـۆر و بــریـن

چــونـکـە ئــەو نەیبـوو هێلانـەی ژیـان
بــۆیــــە دەروونــی وا کــەوتــە گریـان

گیان بـە هیـوا بـوو لەبـۆ خۆشبەختیی
بــەڵام ژیـنـی ئـەو پڕ بـوو لە سەختیی

هــەزاران زام و دەردی لـــە نـــاخ بــوو
هەمیشە غەمگین، دڵـی پـڕ ئـــاخ بــوو

جــارێ نـەیـبـیـنـی ڕۆح ئــاسـوودە بـێ
بـەڵـێ نـەیـبـیـنـی لێـو بـە خـەنــدە بـێ

لـە ڕێگـەی ژینـدا هێندە شـەکـەت بـوو
بەشی هەر تاڵیی و ژان و خەفەت بـوو