شێعر و پەخشان

پێنووس

لەفارسییەوە: بەیان رەزایی

 

وەرزی بەهارم خۆش دەوێت

لە بەهاردا لەدایکبووم

خودام ناسی...

بەهار بوو ئەشقی تۆی لەمندا چاند...

 

پێنووس

حسین بازپور

لە فارسییەوە: بەیان رەزایی

 

خەیاڵت ئاسوودە...

لە دووای تۆ

تەنیا هاودەمی بێ کەسییەکانم

هەر ئەم پێنووسەیە

شیعرت بۆ دەنووسی!

 

وەرزی بەهار

وەرزی بەهارم خۆش دەوێت

لە بەهاردا لەدایکبووم

خودام ناسی...

بەهار بوو ئەشقی تۆی لەمندا چاند...

 

دەنگی شاعیر

ئەمجارە تەنیا گوێ بگرە!

داخۆ دەنگی شاعیری ئەم سەردەمە

روونترە یاخود دەنگی گریانی خەمهێنەری

کچۆڵە شقارتە فرۆشەکە؟